Mapa wifi v.1.1

Nowa wersja mapy wifi została wydana. Wersja oznaczona numerem 1.1 zawiera kilka udoskonaleń względem pierwszej wersji programu. Została wbudowana legenda oraz okno informacji o programie. Dodałem także changeloga, który znajdował się w oddzielnym pliku i był wyświetlany tylko, jeśli mapa była przeglądana poprzez moją witrynę. Dodałem oczywiści nowe sieci.

Posted in News | Tagged | Leave a comment