Mapa wifi v.1.1

Nowa wersja mapy wifi została wydana. Wersja oznaczona numerem 1.1 zawiera kilka udoskonaleń względem pierwszej wersji programu. Została wbudowana legenda oraz okno informacji o programie. Dodałem także changeloga, który znajdował się w oddzielnym pliku i był wyświetlany tylko, jeśli mapa była przeglądana poprzez moją witrynę. Dodałem oczywiści nowe sieci.

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your email address will never be published.