Mapa wifi v.1.2

Dzisiaj ukończyłem finalną wersję Mapy wifi w wersji 1.2. Względem wersji 1.1 różni się źródłem mapy, którym teraz jest Google Maps. Od wersji BETA, która na serwerze jest już od kilku miesięcy odróżnia się nowym stylem okienek informacyjnych, możliwością przesyłania informacji o sieciach poprzez formularz w menu, posiada też nowy system komentarzy, który zastąpił stary, brzydki skrypt dostępny w wersji 1.1. W następnej wersji planuję dodać automatyczne ukrywanie sieci, które nie były widziane przez ostatni rok. Bedzie to najprawdopodobniej jedno z ostatnich usprawnień o jakie zostanie wzbogacony ten skrypt. Oczywiście postaram się nadal aktualizować bazę sieci.

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your email address will never be published.