Nowy program w dziale projekty: POLcheck

POLcheck jest programem umożliwiającym sprawdzenie poprawności oraz odczytanie zakodowanych danych z polskich numerów identyfikacyjnych. Do numerów tych należą PESEL, NIP, REGON oraz księga wieczysta. Przy pisaniu tego programu ograniczyłem się tylko do możliwości walidacji oraz odczytywania danych chociaż jeden z poprzednich programów –myPESEL miał możliwość także ich generowania. Zrobiłem tak, bo funkcja tworzenia fałszywych numerów jest raczej mało popularna, a jej dołączenie do tego programu wydłużyłoby tylko czas potrzebny na jego stworzenie.

Względem wszystkich poprzednich programów na Windowsa jakie napisałem do tej pory ten wyróżnia się wykorzystaniem biblioteki sqlite. Do tej pory żaden z ukończonych programów (wśród tych, których nigdy nie skończyłem zdarzały się próby wykorzystania DLLek) nie korzystał z żadnej z bibliotek. Tym razem okazało się, że ułatwiła mi ona bardzo pracę. Została wykorzystana do obsługi baz danych na temat NIPów, REGONów oraz ksiąg wieczystych. Dzięki niej możliwe jest też łatwe aktualizowanie baz, które stworzyłem (a te są dość niekompletne ze względu na dużą ilość danych jakie trzebaby do nich wprowadzić). Oczywiście każda pomoc w uzupełnianiu baz NIP i REGON jest mile widziana. Niestety wykorzystanie sqlite-a sprawiło, że program waży o wiele więcej niż inne moje projekty (prawie 2 mega).

Aktualizacje do programu będą udostępniane w dziale projekty, a dokładniej tu.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your email address will never be published.